Söka

 

Om oss

I mer än tio år har vi arbetat med jakt, där vi lyckas både som en stationär handel såväl som grossister och även som en webbshop.
Vi upptäckte tekniken för termiska bilder tidigt. För oss är termisk avbildning nödvändig. Därför började vi utveckla utrustning för olika krav, främst med jakt. Vi levererar bara det vi använder själva. Alla produkter är testade och erbjuder våra kunder kvalitetsverktyg för att uppfylla detta syfte.